Pilvipohjainen ratkaisu merkitsee enemmän aikaa sille, mikä on tärkeää, kerätä enemmän lahjoitusvaroja ja pitää parempaa huolta jäsenistöstä. Donor4Life Cloudissa on CRM-työkaluja, joita tarvitaan lisäämään varainhankintaa ja joilla voidaan hallinnoida jäsenistön toimintaa mistä ja milloin tahansa.

Donor4Life Cloudissa (pilvipalvelussa) tiedot kerätään yhteen paikkaan, josta ne ovat helposti saatavilla milloin ja missä niitä tarvitsetkin, tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella.

Lue lisää Donor4Life Cloud toiminnoista

 

 

Donor4Life Cloudissa (pilvipalvelussa) henkilön tiedot tallennetaan vain yhteen paikkaan. Tämä mahdollistaa aktiivisen osoitteiden ylläpidon, joka vaikuttaa suoraan koko organisaatioon. Oikeilla osoitetiedoilla organisaatio säästää aikaa ja rahaa ja lisää luottamusta. Tiedot, jotka eivät tavoita, ovat suurempi kustannus kuin monet uskovat.

Organisaatiossa jokaisella, joka kommunikoi lahjoittajien / jäsenten / valittujen edustajien ja sidosryhmien kanssa on hyvä tuki Donor4Life Cloudissa. Sähköpostin laaja käyttö organisaatiossa tarkoittaa päivitettyä tietokantaa ”passiivisen” osoiterekisterin sijaan.Se parantaa mahdollisuutta ”kaapata” oikeat sähköpostiosoitteet . Donor4Life Cloudin käyttö massapostituksissa kasvattaa todennäköisyyttä, että saadaan mahdollisimman nopeasti tietoa, kun joku on muuttanut sähköpostiosoitteensa. Osoite – yhdessä, samassa paikassa läpi organisaation, on tärkeä periaate, jolla varmistetaan oikeat sähköpostiosoitteet.

Varainhankinta ​ -​ ​ Kerää​ enemmän lahjoitusvaroja. Paranna lahjoittaja​uskollisuutta. Kommunikoi oikealla tavalla.​

Donor4Life​ ​Cloud (pilvipalvelu)​ ​sisältää​ ominaisuuksia,​ ​jotka​ ​yksinkertaistavat​ ​ja​ ​helpottavat​ ​varainhankinta työtä. ​ Markkinoilla​ kysyttyjä​ maksukanavia​ tuetaan​ Donor4Life -​ pilvipalvelussa.
Viitenumero-maksukortti/laskutieto/lasku​ ​voidaan​ ​luoda​ ​Donor4Life Cloudiin​ ja​ ​näin​ ​säästetään​ ​työtä​ ​automatisoiduilla​ ​maksutavoilla.​ Toistuvat​ maksut​ siirretään​ automaattisesti​ ​kuukaudesta​ ​toiseen​ ​lahjoittajan​ ​toiveen​ ​mukaisesti.

Donor4Life​ ​Cloudissa (pilvipalvelussa)​ ​on​ ​hyvin​ ​kehittyneitä​ ​ominaisuuksia,​ joilla​ seurataan​ kampanjoita​ (ennalta​ ​määriteltyjä ​toimintoja) ja​ ​tarkoituksia​ (​ johon kerätyt ​varat​ käytetään).​ Asiakkaalla​ on​ mahdollisuus ​analysoida ​varainhankinnan​ kehittymistä​ ja​​ parantaa jatkuvasti​ varainhankinta​ kampanjoitaan.​ ​Kaiken​ ​kaikkiaan​ ​tämä​ ​tarkoittaa​ ​enemmän​ ​kerättyjä​ lahjoitus ​varoja​ ​ja​ ​lahjoittaja uskollisuuden​ ​vahvistamista!

Jäsenyys

Donor4Life​ ​Cloud (pilvipalvelu)​ ​sisältää​ ​kattavat jäsentoiminnot.​ Palvelu​ tarjoaa​ tukea​ monenlaiselle jäsenyydelle ​ja​ sitä​ voidaan​ käyttää​ eri​ tasoilla hierarkkisessa ​organisaatiossa.​ Paikallisosastoilla on​ ​suora ​pääsy​ omien jäsentensä​ tietoihin.​ Donor4Life​ Cloudissa ​on hyvä tietotekninen tuki​ (IT-tuki)​ ​kun​ ​vapaaehtoiset​ ​ja​ ​luottamustehtävään​ ​valitut​ ​haluavat​ ​osallistua​ ​vapaaehtoistyöhön organisaatiossa.

Alusta

Donor4Life Cloud​ ​on​ ​pilvipalvelu,​ ​mikä​ ​tarkoita​ ​sitä,​ ​että​ ​tiedot​ ​ovat​ ​aina​ ​käytettävissä​ ja​ ​tietoja​ päivitetään​ ​jatkuvasti​ ​reaaliaikaisesti. Useita​ käyttäjiä​ voi olla​ ​kirjautuneena​ ​samanaikaisesti milloin​ ​tahansa ​​ajasta​ ​ja​ ​paikasta​ ​riippumatta. ​Asiakkaat​​ ​välttyvät ​ongelmilta asennusten,​ päivitysten,​ ​tiedostonhallinnan,​ ​varmuuskopioinnin,​ ​tietokoneverkon​ ​ja​ ​järjestelmän​ ​hallinnan kanssa.